PO­WER­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Två sä­song­er i rad har man kom­mit tia i sta­tisti­ken, vil­ket är un­der all kri­tik – och det rå­der osä­ker­het kring trä­na­re Hal­lams PP-fi­lo­so­fi. Kva­li­te­ten finns dock – ing­et snack om det. Nu ska man, åter igen, ”ba­ra” få det att klaf­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.