DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renSamHal­lam

Hockeybibeln - - SPORT -

Stefan Stéen, mv, Fär­je­stad Cristop­her Nihl­storp, mv, Mal­mö Niclas Lund­gren, b, Lin­kö­ping Eddie Lars­son, b, Lin­kö­ping Vil­le Vara­kas, b, Djur­går­den Ilk­ka He­ik­ki­nen, b, TPS Adam B. Jo­hans­son, f, BIK Karlsko­ga Mikael Jo­hans­son, f, klubb ej klar Ro­bin Sö­derqvist, f, IK Os­kars­hamn Patrik Lundh, f, Djur­går­dens IF Alex­an­der Jo­hans­son, f, Fär­je­stad Gustav Rydahl, f, Lu­leå HF Sa­ka­ri Sal­mi­nen, f, Jo­ke­rit Ri­chard Gynge, f, N. Nizj­ne­kamsk 1. Ri­chard Gynge, f 44 (21+23) 2. Ro­bert Rosén, f 40 (17+23) 3. Tu­o­mas Ki­i­ski­nen, f 30 (16+14) 4. Co­ry Murp­hy, b 25 (3+22) 5. Ilk­ka He­ik­ki­nen, b 24 (7+17) 6. Patrik Lundh, f 23 (10+13) 7. Li­am Reddox, f 20 (9+11) 8. Jo­a­kim Hill­ding, f 19 (9+10) 9. Alex­an­der Jo­hans­son, f 18 (9+9) 10. Josh Hen­nes­sy, f 16 (8+8)

– Att vin­na ett SM-guld. Det är den sto­ra dröm­men. Gynge och He­ik­ki­nen är två tunga tapp. Hur kom­mer det att på­ver­ka er of­fen­siv? – Själv­klart är det två duk­ti­ga spe­la­re, men jag ­tyc­ker att vi har fyllt upp på ett väl­digt bra sätt. Vi har fle­ra spe­la­re som kan de­la på det, men sam­ti­digt har vi spe­la­re som Ge­off Platt och Ol­li Pa­lo­la, som är hög­pro­du­ce­ran­de spe­la­re. Se­dan har vi ett par unga kil­lar som har många of­fen­si­va kva­li­té­er. Är Jo­a­cim Eriksson li­ka bra som se­nast han spe­la­de i SHL? – Svårt att sä­ga, vi har va­rit på is två gång­er. Jag har mött ho­nom i all­svens­kan och såg myc­ket av ho­nom när han var i Skel­l­ef­teå. Det är en väl­digt bra mål­vakt och för­hopp­nings­vis har han ba­ra bli­vit bätt­re, med än­nu mer er­fa­ren­het. Du får Jörgen Jöns­son vid din si­da. Vad kom­mer han fram­för­allt att bi­dra med? – Fle­ra sa­ker, men nå­gon­stans är det en kil­le som har va­rit med i de av­gö­ran­de mo­men­ten väl­digt myc­ket som spe­la­re och för oss att få den er­fa­ren­he­ten, ihop med hans hoc­key­kun­nan­de, är grymt. Skit­kul. Hur del­ak­tig var du i pro­ces­sen att få in Jöns­son? – Det är sport­che­fens jobb och han (Hen­rik Everts­son) gjor­de grund­ar­be­tet. När han kän­ner att nå­got är hett in­vol­ve­ras jag och jag träf­fa­de Jörgen en gång un­der vå­ren och det kän­des väl­digt po­si­tivt di­rekt. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Då vill jag ha en frisk trupp och en fort­satt positiv an­da i om­kläd­nings­rum­met.

Det är ing­et snack om vil­ket lag som är bäst i Små­land just nu. De tre se­nas­te sä­song­er­na har det skilt he­la tolv pla­ce­ring­ar i grundse­ri­en. Det är allt­så i snitt fy­ra pla­ce­ring­ar per sä­song till för­del för Väx­jö. För­ra sä­song­en slu­ta­de Väx­jö sexa, HV71 nia.

POÄNGBÄST I FJOL!

Holm.

Ri­chard Gynge.

Hal­lam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.