ÖRE­BRO

Hockeybibeln - - SPORT -

Ju­li­us HU­DA­CEK

Född 88-08-09. Längd: 186 cm. Vikt: 85 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HK Spiss­ka No­va Ves. Kom från: HC Par­du­bice, 2014. 2015/16: 42 mat­cher, 2,45 mål/match, 91,0 %. SHL-mat­cher: 134.

Var en av SHL:s bäs­ta mål­vak­ter för två år se­dan, då han ha­de 93 i rädd­nings­pro­cent och 1,91 i GAA. In­te li­ka im­po­ne­ran­de för­ra sä­song­en, men till­hör fort­fa­ran­de topp­skik­tet i SHL. Gil­lar att bju­da på sig själv och ”Hu­dashow” har bli­vit en klas­si­ker.

Ax­el BRAGE

Född: 89-01-11. Längd: 186 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tä­by. Kom från: Vi­ta Häs­ten, 2016. 2015/16 (allsv.): 31 mat­cher, 2,98 mål/match, 90,4 %. SHL-mat­cher: 1.

Fort­fa­ran­de oprö­vad på SHL-ni­vå, men har i all­svens­kan vi­sat att han hål­ler en väl­digt hög ni­vå. En stor an­led­ning till Vi­ta Häs­tens su­per­suc­cé för två år se­dan. Ha­de 95,5 i rädd­nings­pro­cent på fem kval­mat­cher. Har gjort en SHL-match med LHC ti­di­ga­re.

Gustav BACKSTRÖM

Född: 95-01-03. Längd: 187 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Guldsmeds­hyt­te SK. Kom från: Mo­do, 2013. 2015/16: 52 mat­cher, 12 po­äng (5+7). SHL-mat­cher: 11.

Kap­ten i Öre­bros J20-lag sä­song­en 2013/14 och fick ock­så gö­ra de­but i SHL. Sä­song­en där­på blev det åt­ta mat­cher i SHL, men i fjol lå­na­des han ut till all­svens­ka Vi­ta Häs­ten he­la sä­song­en för att få spel­tid. Hop­pas ha nyt­ta av det den här sä­song­en.

Alex­an­der HELL­STRÖM

Född 87-04-17. Längd: 190 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vän­näs HC. Kom från: Björklö­ven, 2015. 2015/16: 49 mat­cher, 2 po­äng (0+2). SHL-mat­cher: 94.

En stor­växt back som in­te tve­kar att an­vän­da si­na 190 cm och 97 kg. Går säl­lan på någ­ra of­fen­si­va ut­flyk­ter, men skö­ter si­na de­fen­si­va upp­gif­ter rik­tigt bra. Har spe­lat två sä­song­er i AHL och har även gjort två sä­song­er i KHL.

Petr ZÁMORSKÝ

Född: 92-08-03. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: HC Zlin. Kom från: Hart­ford Wolf Pack, 2015. 2015/16: 30 mat­cher, 17 po­äng (4+13). SHL-mat­cher: 40.

Kom till Öre­bro i slu­tet av sä­song­en 2014/15. I fjol blev det tio mat­cher i AHL för den tjec­kis­ke bac­ken in­nan han åter­vän­de till Öre­bro. Ha­de ett bra 2014 då han vann guld med sitt HC Zlin och blev ut­sedd till tjec­kis­ka li­gans bäs­te back.

Bob­bo PETERSSON

Född 92-05-11. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: Lin­kö­ping, 2013. 2015/16: 37 mat­cher, 9 po­äng (2+7). SHL-mat­cher: 129.

En smart back, som he­la ti­den gör det han ska. Går in på sin fjär­de SHL-sä­song i Öre­bro och tar steg fram­åt i ut­veck­ling­en för var­je sä­song. Gjor­de sin po­äng­mäs­sigt bäs­ta sä­song i fjol och snit­ta­de drygt 13 mi­nu­ter per match.

Pe­ter AN­DERS­SON

Född: 91-04-13. Längd: 190 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åstorps IK. Kom från: Uti­ca Co­mets, 2015. 2015/16: 44 mat­cher, 5 po­äng (2+3). SHL-mat­cher: 93.

Bra bå­de fram­åt och bak­åt. Var med och tog JVM-brons 2010 och två år se­na­re stack han till Nor­da­me­ri­ka. To­talt blev det tre sä­song­er där bor­ta och to­talt 151 mat­cher i AHL. Har ett bra slagskott, som han gär­na an­vän­der.

Jo­han MOTIN

Född 89-10-10. Längd: 189 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Tim­rå, 2012. 2015/16: 48 mat­cher, 7 po­äng (1+6). SHL-mat­cher: 288.

Stor och stark back, som trivs bäst i egen zon. Draf­ta­des av Ed­mon­ton 2008 och har gjort en NHL-match. Ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka vän­de han hem till Sve­ri­ge 2012. Får stort för­tro­en­de i Öre­bro och var den som snit­ta­de mest is­tid per match i fjol.

Vik­tor EKBOM

Född: 89-06-01. Längd: 190 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Fal­kö­ping. Kom från: EHC Mün­chen, 2013. 2015/16: 48 mat­cher, 9 po­äng (1+8). SHL-mat­cher: 266.

En väl­digt sta­bil SHL-back. Har ta­git sto­ra kliv de se­nas­te sä­song­er­na och fick de­bu­te­ra i lands­la­get för två år se­dan. För­ra sä­song­en var han, till­sam­mans med Jo­han Motin, den som fick mest is­tid i la­get. Har gjort en sä­song i Fin­land och en i Tyskland.

Do­mi­ni­que HEINRICH

Född 90-07-31. Längd: 175 cm. Vikt: 76 kg. Land: Ös­ter­ri­ke. Mo­der­klubb: Wi­e­ner EV. Kom från: EC Salz­burg, 2016. 2015/16 (EBEL): 53 mat­cher, 43 po­äng (10+33). SHL-mat­cher: 0.

Ett spännande ny­för­värv av Öre­bro. En of­fen­sivt skick­lig back, som för­ra sä­song­en gjor­de he­la 43 po­äng på 53 mat­cher. Har tre guld från den ös­ter­ri­kis­ka li­gan. Var med i VM-la­get den gång­na sä­song­en och sva­ra­de för två mål där.

Tom WANDELL

Född: 87-01-29. Längd: 185 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Täl­je. Kom från: Amur Kha­ba­rovsk, 2016. 2015/16 (KHL): 55 mat­cher, 16 po­äng (4+12). SHL-mat­cher: 57.

En me­ri­te­rad cen­ter, som läm­na­de Tim­rå för spel i Dal­las Stars 2009 och har där­ef­ter gjort 229 mat­cher i värl­dens bäs­ta li­ga. Som mest gjor­de han 15 po­äng un­der en NHL-sä­song. Har de tre se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i KHL.

Da­ni­el VIKSTEN

Född 89-09-10. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­ra IK. Kom från: Mal­mö, 2014. 2015/16: 49 mat­cher, 37 po­äng (17+20). SHL-mat­cher: 94.

Im­po­ne­ra­de un­der sin all­svens­ka sä­song med Mal­mö 2013/14. Gjor­de då 37 po­äng på 45 mat­cher och har fort­satt att le­ve­re­ra i Öre­bro. 29 po­äng sin SHL-de­but­sä­song och 37 po­äng i fjol (et­ta i in­ter­na poängligan). Snabb spe­la­re med bra hand­leds­skott.

Jo­a­kim AN­DERS­SON

Född: 89-02-05. Längd: 188 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munke­dals BK. Kom från: Detro­it Red Wings, 2016. 2015/16 (NHL): 29 mat­cher, 3 po­äng (1+2). SHL-mat­cher: 114.

Öre­bros and­ra NHL-me­ri­te­ra­de ny­för­värv in­för sä­song­en. Har to­talt gjort 209 NHL-mat­cher (36 po­äng) och 106 po­äng på 208 AHL-mat­cher. Vann Cal­der Cup (AHL) 2013. En smart och stark cen­ter, med bra le­da­re­gen­ska­per. Har spe­lat två JVM.

Mar­cus WEINSTOCK

Född: 84-02-15. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Lek­sand, 2010. 2015/16: 52 mat­cher, 21po­äng (5+16). SHL-mat­cher: 162.

Bå­de bra skrid­sko­å­ka­re och tek­niskt skick­lig. En av de sto­ra hjäl­tar­na när Öre­bro tog kli­vet upp i SHL 2013 – gjor­de he­la 21 po­äng på 16 kval­mat­cher. Går in på sin sjun­de sä­song i klub­ben, och har le­gat kring 20 po­äng per sä­song un­der de tre åren i SHL.

Mar­tin JO­HANS­SON

Född 87-10-24. Längd: 180 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Le­jo­net. Kom från: Brynäs, 2013. 2015/16: 48 mat­cher, 34 po­äng (15+19). SHL-mat­cher: 334.

Har vun­nit guld med bå­de Fär­je­stad (2008) och Brynäs (2012), men har lyf­tet i Öre­bro. Gjor­de 46 po­äng för två år se­dan och be­lö­na­des med en plats i lands­la­get. Följ­de upp det med 34 po­äng i fjol, och yt­ter­li­ga­re fy­ra lands­kam­per. Oer­hört snabb. Bra skott.

Greg SQUIRES

Född: 88-07-06. Längd: 173 cm. Vikt: 80 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: New Jer­sey Jr De­vils. Kom från: IK Os­kars­hamn, 2015. 2015/16: 48 mat­cher, 24 po­äng (13+11). SHL-mat­cher: 48.

Ef­ter två sä­song­er i Tyskland gick ame­ri­ka­nen till Os­kars­hamn in­för sä­song­en 2014/15. Gjor­de där 44 po­äng på 51 mat­cher. Be­lö­na­des med ett SHL-kon­trakt med Öre­bro och sva­ra­de för 13 mål och el­va as­sist un­der sin de­but­sä­song.

Spe­la­de ju­ni­or­hoc­key i Skel­l­ef­teå och de­bu­te­ra­de i SHL 10/11, och har även re­pre­sen­te­rat Tim­rå och Västerås. Ef­ter två år i fins­ka li­gan (då han fick de­bu­te­ra i lands­la­get) flyt­ta­de han till Öre­bro och slu­ta­de de­lad tvåa i den in­ter­na skyt­te­li­gan i fjol.

Gustaf FRAN­ZÉN

Född 96-09-22. Längd: 179 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Val­de­marsviks IF. Kom från: Kit­che­ner Rang­ers, 2016. 2015/16 (OHL): 66 mat­cher, 52 po­äng (17+35) . SHL-mat­cher: 5.

En bra pass­nings­läg­ga­re som ock­så kan gö­ra mål. Har de två se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i den ka­na­den­sis­ka ju­ni­or­hoc­key­li­gan OHL och har där gjort 15 re­spek­ti­ve 17 mål. Var kap­ten i HV71:s J20-lag 2013/14 och fick ock­så gö­ra fem mat­cher i SHL.

Jo­han WIKLANDER

Född: 81-06-09. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mä­lar­höj­den/Bredängs. Kom från: Os­kars­hamn, 2010. 2015/16: 48 mat­cher, 19 po­äng (6+13). SHL-mat­cher: 165.

När Hen­rik Löw­dahl har lagt skrid­skor­na på hyl­lan är 35-åri­ge Wiklander Öre­bros mest ru­ti­ne­ra­de spe­la­re. Vik­tig bå­de på och ut­an­för isen. För­ra sä­song­en gjor­de han 19 po­äng och det är hans bäs­ta no­te­ring i SHL. Snabb på skrid­skor­na.

Mi­chael HA­GA

Född 92-03-10. Längd: 179 cm. Vikt: 77 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Frisk As­ker. Kom från: Alm­tu­na, 2016. 2015/16 (allsv.): 52 mat­cher, 45 po­äng (23+22). SHL-mat­cher: 4.

En of­fen­sivt väl­digt skick­lig spe­la­re som har gjort en hel del po­äng bå­de i Nor­ge och all­svens­kan, men nu är det upp till be­vis i SHL. Trea i all­svens­kans skyt­te­li­ga i fjol med 23 mål. Ut­lå­nad till Djur­går­den en match och spe­la­de se­dan sitt förs­ta VM för Nor­ge.

Si­im LIIVIK

Född: 88-02-14. Längd: 187 cm. Vikt: 87 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: HIFK. Kom från: HIFK, 2016. 2015/16: 38 mat­cher, 13 po­äng (4+9). SHL-mat­cher: 0.

Bra bå­de fram­åt och bak­åt, och kan an­vän­das bå­de som cen­ter och yt­ter­for­ward. Spe­la­de JVM för Fin­land 2008 och har ett finskt guld HIFK på me­rit­lis­tan. Har som mest gjort 28 po­äng un­der en sä­song i fins­ka högs­ta­li­gan (2014/15). En fy­sisk spe­la­re.

Kal­le OLSSON

Född 85-01-31. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munke­dals BK. Kom från: Lin­kö­ping, 2012. 2015/16: 46 mat­cher, 15 po­äng (6+9). SHL-mat­cher: 196.

Är en of­fen­sivt skick­lig spe­la­re, även om han in­te all­tid vi­sat det i SHL. Gjor­de sin po­äng­mäs­sigt bäs­ta SHL-sä­song i fjol (15 po­äng), men har i all­svens­kan gjort över 20 po­äng un­der fem sä­song­er. 07/08 gjor­de han ex­em­pel­vis 40 po­äng för Västerås.

Li­bor HU­DA­CEK

Född: 90-09-07. Längd: 175 cm. Vikt: 75 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: Spiss­ka No­va Ves. Kom från: Slo­van Bra­tisla­va, 2015. 2015/16: 48 mat­cher, 28 po­äng (14+14). SHL-mat­cher: 48.

En of­fen­sivt skick­lig spe­la­re och vi­sa­de stund­tals upp des­sa kva­li­té­er i fjol, då han slu­ta­de fy­ra i den in­ter­na skyt­te­li­gan med si­na 14 mål. Har gjort fem VM-tur­ne­ring­ar med Slo­va­ki­en, och var med och tog VM-sil­ver 2012. Lil­le­bror till mål­vak­ten Ju­li­us.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.