FOR­WARDS

SÅSPELARÖREBRO

Hockeybibeln - - SPORT -

Cen­ter­si­dan ser rik­tigt, rik­tigt bra ut och där är det en klar förbättring jäm­fört med för­ra sä­song­en. Da­ni­el Viksten och Mar­tin Jo­hans­son lär fort­sät­ta att ösa in po­äng, men ett stort an­svar lär lig­ga på de två förs­ta ked­jor­na.

Öre­bro kom­mer från en tyng­re sä­song där man gjor­de he­la 21 mål fär­re, släpp­te in 18 fler och tog 13 po­äng mind­re än sä­song­en fö­re. Man lyc­ka­des ock­så för­lo­ra he­la sju mat­cher un­der fem­mi­nu­ters­för­läng­ning­ar­na. Det har kom­mit in en hel del ru­tin i form av Tom Wandell och Jo­a­kim An­ders­son, som till­sam­mans har spe­lat 434 NHL-mat­cher, men ing­en av dem är vi­da­re ef­fek­ti­va mål­skyt­tar. Men kan de bi­dra till att yt­ter­for­wards som Da­ni­el Viksten, Mar­tin Jo­hans­son, Greg Squires och Li­bor Hu­da­cek kom­mer upp i 17–20 mål var­de­ra? Ab­so­lut!

Ax­el Brage

Vik­tor Ekbom Do­mi­ni­que Heinrich Alex­an­der Hell­ström

Gustav Backström Da­ni­el Viksten Greg Squires Mar­cus Weinstock

Si­im Liivik Kal­le Olsson

Ju­li­us Hu­da­cek

Jo­han Motin Petr Zámorský Pe­ter An­ders­son Bob­bo Petersson

Tom Wandell Jo­a­kim An­ders­son Jo­el Musto­nen Gustaf Fran­zén

Kal­le Jell­vert Mar­tin Jo­hans­son Li­bor Hu­da­cek Mi­chael Ha­ga Jo­han Wiklander Rasmus Fyr­pihl

Viksten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.