HARVÄRVAT ”BÖDELN”

Hockeybibeln - - SPORT -

FRÅN ÖS­TER­RI­KE Nye Do­mi­ni­que Heinrich kal­las ”Hen­ker”, som be­ty­der ”bödeln”. ”Jag har all­tid va­rit gans­ka li­ten i väx­ten så de star­ta­de kal­la mig bödeln. Den to­ta­la mot­sat­sen till vad jag ser ut som”, sä­ger han till klub­bens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.