PO­WER­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

I fjol var po­wer­play-spe­let nå­got som in­te alls fun­ge­ra­de. Öre­bro var fak­tiskt näst sämst i he­la SHL i den spel­for­men, men med Tom Wandell, Mi­chael Ha­ga och Jo­a­kim An­ders­son kan spe­let i nu­me­rärt överläge för­hopp­nings­vis för­bätt­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.