AIK-TALANGERNAS EG­NA ORD OM NHL-DRAF­TEN TI­DI­GA­RE I SOM­RAS

Hockeybibeln - - SPORT -

FRED­RIK KARLSTRÖM, 18, for­ward – vald i run­da tre som spe­la­re 90 to­talt av Dal­las Stars:

– Jag blev li­te choc­kad fak­tiskt. Jag ha­de mi­na aning­ar att jag skul­le gå i draf­ten ef­ter sam­tal med min agent, men att det skul­le bli så pass ti­digt, det kom som en över­rask­ning. Det är jät­te­ro­ligt att Dal­las val­de mig, det är ju ett mål man nått. Men jag mås­te ha föt­ter­na på jor­den. JESPER BRATT, 18, for­ward – vald i run­da sex som spe­la­re 162 to­talt av New Jer­sey De­vils:

– Det är en fan­tas­tisk käns­la och jag är stolt över att bli en del av De­vils ­or­ga­ni­sa­tion, jag blev rik­tigt glad när mitt namn läs­tes upp. Det var ett spe­ci­ellt ögon­blick och en fan­tas­tisk dag. Nu mås­te jag bli star­ka­re, di­rek­ta­re och mer nor­da­me­ri­kansk i min spel­stil och bli bätt­re på att gå rakt mot mål. AR­VID HENRIKSSON, 18, back – vald i run­da sju som spe­la­re 187 to­talt av Montre­al Ca­na­di­ens:

– Montre­al ha­de vi­sat störst in­tres­se­för mig så jag kän­de att om jag skul­le bli draf­tad så skul­le de va­ra de som skul­le­väl­ja mig. Men det var ner­vöst, jag satt up­pe och tit­ta­de på draf­ten på tv och de (Montre­al) ha­de in­te nå­got draft­val kvar in i den sjun­de om­gång­en. Men de byt­te till sig ett och val­de mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.