… OCH HÄR ÄR DE AIK-SPE­LA­RE SOM RE­DAN DRA­GIT ÖVER ATLANTEN

Hockeybibeln - - SPORT -

MAT­TI­AS JAN­MARK, 23, for­ward

Detro­it Red Wings 2013, run­da 3 som spe­la­re 79.

Dal­las Stars i NHL. 73 NHL-mat­cher, 29 po­äng.

Hann gö­ra tre SHL-sä­song­er med AIK, men ef­ter kval­se­ri­e­de­baclet vå­ren 2014 drog han över och li­ra­de AHL med Grand Ra­pids. Näs­ta höst var han till­ba­ka, då i Frölun­da, för att se­dan för­ra sä­song­en va­ra bo­fast i NHL. OLI­VER KYLINGTON, 19, back

Cal­ga­ry Fla­mes 2015, run­da 2 som spe­la­re 60.

Cal­ga­ry i NHL, Stock­ton He­at i AHL. 1 NHL-match, 47 AHL-mat­cher.

Lå­na­des in till AIK från Fär­je­stad un­der sä­song­en 2014/15, en över­gång som gjor­des per­ma­nent un­der vå­ren. Re­dan sam­ma som­mar, 2015, skrev Kylington dock på för Cal­ga­ry och drog över. MALTE STRÖMWALL, 22, for­ward

–. New York Rang­ers i NHL, Hard­ford i AHL.

–. Fick en SHL-sä­song med Väx­jö 2013/14 ut­an att ta per­ma­nent plats och spe­la­de 2014/15 för fy­ra oli­ka klub­bar i bå­de SHL och all­svens­kan. Först den se­nas­te sä­song­en fick Strömwall sitt ge­nom­brott, i AIK, och ef­tersom han in­te var draf­tad skrev Rang­ers kon­trakt med ho­nom i vå­ras.

Draf­tad av:

Klub­bar:

Match­me­ri­ter i Nor­da­me­ri­ka:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.