Or­ga­ni­sa­tio­nen:

Hockeybibeln - - SPORT -

Ef­ter den all­svens­ka de­gra­de­ring­en ban­ta­des det re­jält och många tjäns­ter har sagts upp. Klub­ben hal­ve­ra­de si­na kost­na­der vil­ket in­ne­bär att ­om­kring 20 mil­jo­ner kro­nor spa­ra­des in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.