Tå­la­mo­det:

Hockeybibeln - - SPORT -

Det nya tän­ket och den nya struk­tu­ren ska få ta tid. In­om en femårs­pe­ri­od hop­pas Sö­der­täl­je va­ra en eta­ble­rad all­svensk klubb som kan ut­ma­na om en SHL-plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.