”VI HAR FYLLT LUC­KOR­NA MED LI­TE MER FART OCH SKICK­LIG­HET”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Vad har du för för­vänt­ning­ar in­för ­sä­song­en?

– Vi sö­ker nya ut­ma­ning­ar och för­sö­ker gö­ra sa­ker bätt­re. Vi var med och låg högt upp i ta­bel­len ett tag i fjol, men tap­pa­de li­te grann och ham­na­de åt­ta till slut. Den pla­ce­ring­en har vi lust att för­bätt­ra. Det var ro­ligt att det gick bra i slut­spe­let. Det var ful­la hus och rik­tigt bra tryck. Vi vill slå oss in på topp sex och bli di­rekt­kva­li­fi­ce­ra­de till slut­spe­let.

Hur ser du på er trupp?

– Den ser spän­nan­de ut. Vi är nöj­da med vå­ra re­kry­te­ring­ar. Vi brast li­te i fart och tem­po för­ra sä­song­en. Vi har fyllt de luc­kor­na med spe­la­re med li­te mer fart och skick­lig­het. Det var det vi le­ta­de ef­ter.

Vad kom­mer An­dy Miele be­ty­da?

– Han blir helt klart en nyc­kel­spe­la­re i of­fen­si­ven. An­dy kom­mer från AHL där han var på grän­sen till NHL. Han kan lir­ka upp ett för­svar. Han har bra blick och är kre­a­tiv, bra på små ytor och bra med puc­ken. Han blir bra för oss. Du var lag­kap­ten när Mal­mö vann guld 1992. Vad minns du av det?

– Det var en otro­ligt spän­nan­de tid. Hoc­keyn var gans­ka ny i Mal­mö. Många duk­ti­ga spe­la­re som var i bra ål­der ­flyt­ta­de ner till Mal­mö som in­te var en hoc­keys­tad då, men som blev en. Det var fullt varen­da match och vi lyc­ka­des vin­na. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Det hän­der så myc­ket skit så man öns­kar att det blir mind­re pro­blem i sam­häl­let. Det är li­te för stö­kigt i Mal­mö. Jag öns­kar att det blir fär­re skott­loss­ning­ar.

PE­TER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.