WEN­NER­HOLM: SKILSMÄSSA FRÅN ME­LIN – NU ÄR DET UPP TILL BE­VIS, AIK

Hockeybibeln - - AIK -

Den sto­ra frå­gan i AIK är vad som ska hän­da nu när det långa och lyck­li­ga äk­ten­ska­pet med trä­na­ren Ro­ger Me­lin är över. Un­der ­si­na två år tog han AIK till ett di­rekt­kval mot Karls­kro­na och var yt­terst nä­ra ett nytt di­rekt­kval i en tuff playoff-se­rie mot Bik Karlsko­ga se­nast.

Nu tar oprö­va­de 36-åring­en To­mas Mi­tell över i bå­set, as­si­ste­ran­de coach till den så fram­gångs­ri­ke Je­re­my Col­li­ton i Mo­ra för­ra vin­tern. Han har myc­ket att le­va upp till. Det har va­rit stor om­sätt­ning i AIK där mål- vakts­si­dan och näs­tan he­la back­si­dan bytts ut.

Stor­ta­lang­er­na Jesper Bratt (New Jer­sey) och Fred­rik Karl­ström (LIn­kö­ping) har läm­nat lik­som po­äng­star­ka Daniel Ols­son Tr­kul­ja, ­ock­så han till Lin­kö­ping.

Än­då tror jag AIK blir ett topp­lag i vin­ter ock­så och ut­an den sva­ji­ga sä­song ­la­get ha­de i fjol. Sport­che­fen An­ders Goz­zi har vi­sat fing­er­topps­käns­la ­ti­di­ga­re och har vär­vat någ­ra väl­digt in­tres­san­ta namn. Som ka­na­den­sa­ren Eric Cas­ton­gu­ay från Lek­sand och all­svens­kans mål­kung An­ton Holm från ­Södertälje. Jag är spe­ci­ellt ny­fi­ken på Holm, som gjor­de över 25 pro­cent av SSK:s mål i fjol och blev skyt­te­kung trots att la­get blev jum­bo. Im­po­ne­ran­de. Dess­utom är stor­ta­lang­en Nils Höglander, fort­fa­ran­de ba­ra sex­ton, ett år äld­re.

Det ser onek­li­gen ­in­tres­sant ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.