NU FÅR DE SPE­LA I SAM­MA DI­VI­SION

Hockeybibeln - - NEWS -

Väs­ter­vik mot New York Rang­ers? Nja, det kanske in­te blir av i verk­lig­he­ten, men nu kan la­gen mö­tas i tv-spel. I årets ver­sion av EA Sports po­pu­lä­ra NHL-se­rie, ”NHL18”, är Hoc­key­all­svens­kan för f­örs­ta gång­en med.

– Vårt mål med ”NHL 18” är att ge den mest kom­plet­ta hoc­keyupp­le­vel­sen för vå­ra fans runt om i värl­den, sä­ger Se­an Ram­jagsingh, pro­duk­tions­an­sva­rig för spe­let, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.