SÅSPELARALMTUNA

Hockeybibeln - - ALMTUNA -

Alm­tu­na har un­der fle­ra år va­rit kän­da som ett hårt käm­pan­de kol­lek­tiv som med be­grän­sat spe­lar­ma­te­ri­al bli­vit fram­gångs­ri­ka lag­ma­ski­ner. I fjol ha­de man mer skick­lig­het i la­get, men nu har po­äng­spe­lar­na dra­git vi­da­re och det blir åter­i­gen kol­lek­ti­vet som ska gö­ra det. Uppsa­lagäng­et bru­kar va­ra kän­da för att tr yc­ka plat­tan i mat­tan men Mar­cus Ragnarsson har avi­se­rat att man ska spe­la li­te mer smart i år: pres­sa när man har lä­ge, spa­ra kraft när mot­stån­dar­na har puck­kon­troll.

Rotbakken. Per Svensson Gustav Lindström Jo­nat­han Léman Lu­ke Pither Wil­li­am Quist John Dahlström Fred­rik Forsberg Erik Flood Li­nus Rotbakken Al­bin Carlson Jacob Ragnarsson Daniel Ljunggren Victor Rollin-Carlsson Al­bin Lundin Jacob Svensson David...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.