TRÄ­NA­RE

Hockeybibeln - - ALMTUNA -

Niklas Eriks­son lyc­ka­des i fle­ra år för­vand­la ut­räk­na­de Alm­tu­na-upp­la­gor till bra lag­ma­ski­ner men ha­de tufft i fjol när för­vänt­ning­ar­na var upp­skru­va­de och han fick läm­na i de­cem­ber. Då tog Mar­cus Ragnarsson över och han fort­sät­ter le­da la­get i år. Ef­tersom många po­äng­spe­la­re flytt blir nyc­keln att – pre­cis som förr – ska­pa en ef­fek­tiv och tug­gan­de lag­ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.