FORWARDS

Hockeybibeln - - BJÖRKLÖVEN -

Of­fen­si­ven är vas­sa­re än i fjol. Fre­dric An­ders­son och Alex Hutchings är klass­för­värv, Aus­tin Far­ley är med från start och To­bi­as Hage kan omöj­li­gen pro­du­ce­ra så li­te som för­ra året. Finns dess­utom mer i Kim Karls­son. Bred­den är dock så där och det tun­nas ut snabbt po­äng­mäs­sigt.

Far­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.