SÅSPELAROSKARSHAMN

Hockeybibeln - - OSKARSHAMN -

Ef­ter sex år med Fred­rik Sö­der­ström som trä­na­re, och en när­mast nog unik kon­ti­nu­i­tet i svensk elit­hoc­key, blir ett helt an­norlun­da Os­kars­hamn i år. Nye trä­na­ren Björn Hell­kvist ri­ver ner det gam­la och byg­ger helt nytt och grund­tan­ken är den­sam­ma som när han led­de Mal­mö för någ­ra år se­dan. Un­der Hell­kvists led­ning kom­mer små­län­ning­ar­na att spe­la en mer ak­tiv, fart­fylld och ag­gres­siv ­ishoc­key där kol­lek­ti­vet ska stå i cent­rum. Os­kars­hamn är ungt, hung­rigt och spän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.