SÅSPELARPANTERN

Hockeybibeln - - PANTERN -

Pan­tern har im­po­ne­rat un­der si­na två förs­ta sä­song­er i Hoc­key­all­svens­kan, bå­de pla­ce­ring­s­och spel­mäs­sigt. Hög ar­bets­mo­ral, to­tal ac­cep­tans till spel­sy­ste­met och full gas har kän­ne­teck­nat klub­ben un­der de här två åren och det lär in­te bli an­norlun­da i år. Den star­ka de­fen­si­ven och det rap­pa om­ställ­nings­spe­let är la­gets främs­ta styr­ka, men an­falls­spe­let har bli­vit bätt­re och bätt­re, och i år är man skick­li­ga­re än nå­gon­sin fram­åt. Då kanske po­wer­play-spe­let ock­så loss­nar...?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.