SÅSPELARSÖDERTÄLJE

Hockeybibeln - - SÖDERTÄLJE -

Södertälje ha­de det oer­hört tufft i fjol och det var fram­för allt för­svars­spe­let som fal­le­ra­de, i hu­vud­sak på grund av att spe­lar­ma­te­ri­a­let helt en­kelt var för svagt. Om man in­te ha­de haft Alex­an­der Sahlin i kas­sen kun­de det ha bli­vit än­nu vär­re. I år har SSK och trä­na­ren Mats Wal­tin ett be­tyd­ligt vas­sa­re ma­te­ri­al på papp­ret och det lär ock­så mär­kas på isen – och fun­ge­rar back­spe­let bätt­re så kom­mer of­fen­si­ven ock­så att väs­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.