DET PO­LI­TIS­KA LI­VET BÖR­JAR

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin får ve­ta att Lenin har bil­dat Bol­sje­vi­ker­na, en po­li­tisk grupp som föl­jer Marx lä­ra. Han går med och vi­sar sig va­ra en skick­lig och

ka­pa­bel or­ga­ni­sa­tör. Han blir ar­re­ste­rad och skic­kas i ex­il till Si­bi­ri­en, men lyc­kas

rym­ma in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.