EN FÖRS­TA SMAK AV MAKT

Kalla kriget - - Ursprung -

När bol­sje­vik­par­ti­et tar mak­ten sti­ger Sta­lin i le­den och ut­ses till folk­kom­mis­sa­rie

för na­tio­na­li­tets­frå­gor. Po­si­tio­nen ger ho­nom en förs­ta smak av verk­lig makt,

och han an­vän­der den till att brän­na by­ar och be­ord­ra

av­rätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.