EN DIKTATORS DÖD

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin får en stro­ke och hit­tas in­te på fle­ra tim­mar. Hans vak­ter är räd­da för att stö­ra ho­nom. Han är säng­lig­gan­de un­der fle­ra da­gar in­nan han dör den 5 mars 1953. Ryk­ten om att han för­gif­tats val­sar runt

i me­dia.

5 mars 1953

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.