5 FAK­TA OM STALING­RAD

Kalla kriget - - Ursprung -

1 110 000 tys­ka sol­da­ter togs till fånga vid Staling­rad. Bara 5 000 skul­le kom­ma till­ba­ka till Tyskland.

2 När Hit­ler be­ord­ra­de dem att slåss till sista ku­lan sa­de Pau­lus: ”Jag har in­te för av­sikt att skju­ta mig för den där böh­mis­ke kor­pra­len.”

3 En av le­ve­ran­ser­na som släpp­tes till de tys­ka sol­da­ter­na mitt i den rys­ka vin­tern be­stod av 20 ton vod­ka och som­mar­u­ni­for­mer.

4 Sol­da­ter­nas för­hål­lan­den var så hems­ka att en värn­plik­tig i Rö­da ar­mén i Staling­rad ha­de en för­vän­tad livs­tid på 24 tim­mar. 5

En na­tio­nell sor­ge­dag be­ord­ra­des av Hit­ler. In­te för de för­lo­ra­de män­nen ut­an på grund av skam­men som ka­pi­tu­la­tio­nen åsam­ka­de Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.