5 TY­PER AV BOMBSKYDD

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

ANDERSON-SKYDD

1938, STOR­BRI­TAN­NI­EN

Ett träd­gårds­skydd för sex per­so­ner. Det är gjort av sväng­da och ra­ka pa­ne­ler av kor­ru­ge­rat stål över­täckt med mull och jord.

TUNNELBANESTATIONER

1939–1945, STOR­BRI­TAN­NI­EN

Po­pu­lä­ra hos lon­don­bor­na på grund av tunn­lar­na. Se­na­re ut­rus­ta­des de med kan­ti­ner, förstahjäl­pen och 22 000 vå­nings­säng­ar.

OF­FENT­LI­GA SKYDD PÅ GA­TAN 1940, STOR­BRI­TAN­NI­EN

Skydd på mar­kni­vå, gjor­da av te­gel­ste­nar med be­tong­tak för dem som var ut­om­hus vid en räd. Im­po­pu­lä­ra dock, då de of­ta föll ihop.

MORRISON -SKYDD

1941, STOR­BRI­TAN­NI­EN

I stort sett ett för­stärkt me­tall­bord och bur för in­om­hus­bruk. Skyd­da­de in­te mot an­fall, men räd­da­de många från ex­plo­sio­ner och brå­te.

UN­DER­JOR­DIS­KA SKYDDSRUM 1961, USA

I det all­män­na skydds­rums­pro­gram­met ut­sågs lämp­li­ga plat­ser (of­tast käl­la­re) till skyddsrum och ut­rus­ta­des för två­vec­korsvis­tel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.