1945

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Rus­ning för att ut­fors­ka V-2

tek­ni­ken

De al­li­e­ra­de in­tar V-2ra­ketan­lägg­ning­en även om sov­je­tis­ka ex­per­ter, in­klu­si­ve

Sergej Ko­ro­lev, för­sö­ker åter­ska­pa

V-2-tek­ni­kens hem­lig­he­ter för egen räk­ning. Braun bör­jar

ar­be­ta för USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.