1953

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Sovjet pla­ne­rar att skic­ka

upp en sa­tel­lit

Vid det här la­get är Ko­ro­lev Sov­jets chefsra­ke­tin­gen­jör och ar­be­tar på att ut­veck­la bal­lis­tis­ka robotar. R-7 är

värl­dens förs­ta in­ter­kon­ti­nen­ta­la bal­lis­tis­ka ro­bot, och en­ligt Ko­ro­lev kan den an­vän­das för att skic­ka upp en sa­tel­lit i rym­den. Frö­et till ut­fors­kan­det av

rym­den har såtts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.