1971

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Förs­ta be­man­na­de

rymd­sta­tio­nen

Sovjet lan­se­rar Saljut 1 när rymd­sta­tio­ner i om­lopps­ba­na blir vik­ti­ga­re. Re­la­tio­nen mel­lan län­der­na mat­tas nu av: en ge­men­sam sov­je­tisk-ame­ri­kansk be­sätt­ning doc­kar en Apol­lo-kom­man­do- och ser­vice­mo­dul med Sojuz 19 i juli 1975.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.