TIDSLINJE

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

1 MAJ 1960

Ett ame­ri­kanskt U-2-spa­nings­flyg­plan som flygs av CIA-pi­lo­ten kap­ten Fran­cis Ga­ry Po­wers skjuts ner av en sov­je­tisk luft­värns­ro­bot. Det kra­schar nä­ra Ural­ber­gen.

5 MAJ

I ett ut­ta­lan­de från NASA hän­vi­sar man till att ett vä­der­flyg­plan för­svun­nit. Sovjet er­kän­ner att man skju­tit ner ett plan på sitt ter­ri­to­ri­um.

7 MAJ 1960

Ef­tersom ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter fort­sät­ter att täc­ka över histo­ri­en av­slö­jar Chrusjtjov att pi­lo­ten och vra­ket ta­gits av Sovjet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.