ELDKASTARE

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Eldkastare an­vän­des till allt från att sät­ta eld på ve­ge­ta­tio­nen runt ba­ser och land­nings­plat­ser till att för­stö­ra vi­et­na­me­sis­ka bunk­rar. Eld­kas­tar­na var of­tast mon­te­ra­de på spe­ci­el­la strids­vag­nar och flod­bå­tar som kal­la­des ”zip­pos”. Mo­bi­la eldkastare an­vän­des knappt. Även de tunga strids­vag­nar­na kun­de bara trans­por­te­ra bräns­le till nio se­kun­ders an­vän­dan­de.

Vap­net var per­fekt för at­tac­ker mot bunk­rar och an­vän­des även i bus­hen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.