M16

Ame­ri­ka­ner­nas nya fu­tu­ris­tis­ka ”plast­va­pen” ha­de si­na pro­blem.

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

År 1966 er­sat­te den ame­ri­kans­ka ar­mén den tunga M14 med ett ny­ska­pat lätt va­pen. Trup­per­na gjor­de narr av den plasti­ga kon­struk­tio­nen och otra­di­tio­nel­la for­men, och kal­la­de det för ”Ma­tells lek­saks­ge­vär”. Det upp­stod pro­blem med M16 gans­ka snart när ame­ri­ka­ner­na kom till Vi­et­nam. Vap­net gick i många fall in­te att an­vän­da på grund av pro­blem med am­mu­ni­tio­nen. Nå­got som bara blev vär­re av att sol­da­ter­na fick hö­ra att vap­net var självren­gö­ran­de. Sol­da­ter­na tap­pa­de allt mer för­tro­en­de för vap­net då det kom rap­por­ter om döds­fall vid ren­gö­ring av vap­net. Trots pro­ble­men gjor­de den lät­ta vik­ten och eld­has­tig­he­ten M16 per­fekt för stri­der i

djung­eln.

SOL­DA­TER 8,7 mil­jo­ner ame­ri­kans­ka in­fan­te­ri­sol­da­ter käm­pa­de från 1964–1975. De fles­ta av dem var fri­vil­li­ga. RÖKGRANAT Fär­ga­de rök­gra­na­ter an­vän­des of­ta för att mar­ke­ra land­nings- och upp­sam­lings­plat­ser. M1-HJÄLM Hjäl­men var stan­dard i ar­mén se­dan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.