HUGH THOMPSON

FÖD­DES: 15 APRIL 1943 MAJOR USA

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Son My-massakern den 16 mars 1968 var ett av kri­gets mör­kas­te ögon­blick. Det ha­de va­rit än­nu vär­re ut­an Hugh Thompson och hans he­li­kop­ter­be­sätt­ning. Lar­ry Col­burn, Glenn Andre­ot­ta och

Hugh Thompson för­sök­te näm­li­gen stop­pa massakern. De an­vän­de he­li­kop­tern för att bloc­ke­ra de ame­ri­kans­ka trup­per­na. Thompson in­stru­e­ra­de de and­ra att rik­ta sig mot de ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na. De flög se­na­re runt och räd­da­de vi­et­na­me­ser­na från di­ken och bunk­rar. Thompson och hans be­sätt­ning fick blan­da­de re­ak­tio­ner när de kom hem igen, men fick år 1998 mot­ta me­dal­jer för sitt hjälte­mod.

Den här hjäl­ten stod upp mot en av de mör­kas­te hän­del­ser­na i kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.