STRIDSVAGNEN M67A2

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Den här ame­ri­kans­ka stridsvagnen ha­de i upp­drag att at­tac­ke­ra den vi­et­na­me­sis­ka lands­byg­den med na­palm.

Stridsvagnen med eldkastare var ba­se­rad på M48 Pat­ton-mo­del­len, men ha­de er­satt det van­li­ga vap­net med en eldkastare av mo­dell M6 som var gömd in­u­ti en tu­rell, för att för­hind­ra rik­ta­de at­tac­ker från fi­en­den.

Stridsvagnen var en fa­vo­rit i den ame­ri­kans­ka marinkåren och kal­la­des för ”zip­pos”, ef­ter tändar­till­ver­ka­ren. Nam­net till trots fanns det ingen­ting var­dag­ligt med den här ty­pen av strids­vagn, som allt­så sköt na­palm över Vi­et Congs ter­ri­to­ri­um. Marinkåren kun­de med den här stridsvagnen samt M132 or­sa­ka stor ska­da och de­ci­me­ra de vi­et­na­me­sis­ka re­bell­styr­kor­na märk­bart.

TILLVERKNINGSÅR: 1955 MO­TOR: 643 HK 29.36-LITER V12 VA­PEN: M7-6-ELDKASTARE, .50 KAL KULSPRUTA, .30 KAL KULSPRUTA BE­SÄTT­NING: 3 AR­ME­RING: 2,5–10 CM STÅLSKROV, 2,5–18 CM HAS­TIG­HET: NÄR­MA­RE 50 KM/H VIKT: 47 500 KG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.