NA­PALM

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

När­ma­re

400 000 ton na­palm an­vän­des un­der kri­get.

Na­palm ut­veck­la­des un­der and­ra världs­kri­get och an­vän­des för förs­ta gång­en i Vi­et­nam av frans­män­nen. Det be­stod av ol­ja och en för­tjoc­kan­de gel. Na­palm brin­ner vid 1 000 gra­der och kan täc­ka ett om­rå­de av 2 000 kvadrat­me­ter när det släpps från him­len. Många ci­vi­la dö­da­des, vil­ket upp­rör­de många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.