BELÄGRINGEN AV KHE SANH

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Den här belägringen star­ta­de den 21:a ja­nu­a­ri 1968 och va­ra­de i sex må­na­der då Vi­et­nams folkarmé sat­te hård press på det ame­ri­kans­ka för­sva­ret. 20 000 sol­da­ter om­ring­a­de Khe Sanh och de 6000 ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na och de­ras syd­vi­et­na­me­sis­ka al­li­e­ra­de för­sva­ra­de sig väl, men tving­a­des ta hjälp av luft­stö­det. 80 000 ton bom­ber släpp­tes på Vi­et­nams folkarmé som tving­a­des ge upp ef­ter att ha för­lo­rat runt 15 000 sol­da­ter, men trots det än­då vun­nit stra­te­giskt.

Khe Sanh var en vik­tig bas och blev fo­kus för Tet-of­fen­si­ven.

BA­SEN HO­TA­DES När­he­ten till Ho Chi Minch- le­den gjor­de att Khe Sanh var en vik­tig stra­te­gisk plats. Vi­et­nams folkarmé vil­le åter­upp­re­pa Di­en Bi­en Phu-massakern från det förs­ta In­do­ki­na-kri­get. UN­DER AT­TACK Ba­sen be­skjuts med tung ar­til­le­ri­eld var­je...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.