FOKUS: FÄLT­TÅ­GET I NORD­AF­RI­KA

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - Mål­ning: Ho­ward Ger­rard

Tys­ka Pan­zer III un­der det förs­ta an­fal­let mot el-ala­me­in. Rom­mels an­vänd­ning av pan­sar kom som en chock för brit­ter­na men allt ef­tersom lyc­ka­des brit­ter­na mo­bi­li­se­ra sitt ar­til­le­ri och strids­vag­nar och slog till­ba­ka det tys­ka an­fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.