Kär­leks­du­el­ler ut­käm­pa­de via varm­lufts­bal­long­er

Knasiga Historier - - Innehåll -

En ”väl­digt ny­mo­dig va­ri­ant av du­el­ler” (och någ­ra av de mest bi­sar­ra nå­gon­sin), äg­de rum un­der 1800-ta­lets Pa­ris. Mon­sieur de Grand­p­re och Mon­sieur de Pi­que ham­na­de i en kär­leks­tri­ang­el och be­stäm­de sig för att du­el­le­ra i varm­lufts­bal­long­er, för att vi­sa sam­häl­let att de var i en klass för sig. Den 3:e maj 1808 hop­pa­de de på varsin varm­lufts­bal­long, med var sitt ha­gel­ge­vär och en pi­lot som tog rod­ret. De Pi­que var den förs­ta att av­fy­ra ett skott, men lyc­ka­des in­te träf­fa sitt mål. De Grand­p­re ha­de bätt­re pre­ci­sion och skjöt ned sin mot­stån­da­res varm­lufts­bal­long ome­del­bart och tog där­med li­vet av bå­da pas­sa­ge­rar­na som stör­ta­de mot mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.