Kid­nap­pad la­ma på fyl­le­tur­né

Knasiga Historier - - Innehåll -

Un­der 2013 fick en la­ma va­ra med om en gui­dad tur till den frans­ka sta­den Bor­deaux in­nan myn­dig­he­ter­na såg till att den åter­vän­de hem.

Un­der en ute­kväll pla­ne­ra­de fem ton­å­ring­ar att de skul­le lå­na en zeb­ra från en när­lig­gan­de cir­kus, men påstod se­na­re att zebran ha­de va­rit för en­vis för att föl­ja med dem. La­man, vid namn Ser­ge, följ­de dä­re­mot mer än gär­na med på re­san.

Grup­pen av unga män, som läm­na­de en natt­klubb i när­he­ten av cir­ku­sen, tog med sig Ser­ge på en tur runt sta­den och åk­te till och med spår­vagn med ho­nom. Det var in­te för­rän spår­vagns­fö­ra­ren ring­de po­li­sen som män­nen knöt fast Ser­ge vid en gat­lam­pa, men in­te för­rän de ha­de hun­nit ta­git någ­ra bil­der med sin fyr­ben­te vän. Ser­ge åter­vän­de hel­skin­nad till cir­ku­sen, som sva­ra­de med att för­bätt­ra sä­ker­he­ten på dju­rens in­häng­na­der. De fem män­nen ar­re­ste­ra­des se­na­re, men en nam­nin­sam­ling la­des fram för att män­nen in­te skul­le straf­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.