Bar­bi­es 2 000 år gam­la fö­re­gång­a­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Tras­doc­kan är en av de älds­ta lek­sa­ker­na som hit­tats. Någ­ra ro­mers­ka ex­em­pel har över­levt från de ti­di­ga år­hund­ra­de­na. Doc­kor­na gjor­des av grovt lin­ne som fyll­des med tra­sor och pa­pyrus, med fär­gad ull som hår och till­be­hör som skor och ac­ces­so­a­rer av trä och le­ra. Histo­ri­ker tror att des­sa doc­kor var van­li­ga i forn­ti­da Egyp­ten, Gre­kland och Rom, men de fles­ta har för­svun­nit se­dan länge på grund av de käns­li­ga ma­te­ri­a­len som de var gjor­da av.

En tras­doc­ka i lin­ne från ro­mar­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.