FÅNG­AR STRAF­FAS MED TRÄ­NINGS­PASS

Knasiga Historier - - Brott & straff -

Många vik­to­ri­ans­ka fäng­el­ser var ut­rus­ta­de med tramp­kvar­nar, där fång­ar kun­de spen­de­ra tim­mar med att ma­la mjöl för att be­ta­la för si­na brott. Un­der ett en­da job­bigt åt­ta­tim­mars­skift, kun­de fång­ar­na gå mot­sva­ran­de 2 200 me­ter i höjd. I slu­tet av 1800-ta­let ha­de upp­gif­ten att ma­la korn ta­gits över av fa­bri­ker, men många fäng­el­ser be­höll si­na tramp­kvar­nar och an­vän­de dem som en form av be­straff­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.