Träbrä­da till kra­ge

Knasiga Historier - - Brott & straff -

200 f.Kr.

Can­que var ett ki­ne­siskt straff ut­for­mat för att or­sa­ka bå­de obe­hag och för­ned­ring. En stor träbrä­da fäs­tes runt hal­sen på brotts­ling­en un­der en viss tid (van­ligt­vis un­der vec­kor el­ler må­na­der) och bä­ra­ren var tvung­en att stå på en all­män plats un­der dag­tid. Ef­tersom det be­grän­sa­de en per­sons rö­rel­ser och kun­de hind­ra dem från att äta själ­va sväl­te någ­ra bä­ra­re ihjäl. Can­que an­vän­des fram till slu­tet av kej­sar­ti­den 1912.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.