Ett ofri­vil­ligt dopp

Knasiga Historier - - Brott & straff -

1597

”Duc­king stool” var en stol som fäs­tes till en lång stång vid kan­ten av en damm el­ler flod. En brotts­ling spän­des fast och dop­pa­des ned i vatt­net. Det­ta var en va­ri­ant på den ti­di­ga­re ”Cuc­king stool”, som hu­vud­sak­li­gen an­vän­des som en för­öd­mju­kan­de me­tod. De an­vän­des van­ligt­vis på kvin­nor, of­ta på dem som dömts för att skäl­la ut si­na män. Se­nas­te gång­en en an­vän­des var 1809.

”Duc­king stools” an­vän­des ock­så un­der me­del­ti­den för att för­sö­ka iden­ti­fi­e­ra häx­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.