Järn­jung­frun

Knasiga Historier - - Brott & straff -

1793

Järn­jung­frun var ett tor­tyr­red­skap där off­ret bu­ra­des in i en spi­kad kis­ta. Även om red­ska­pet of­ta för­knip­pas med me­del­ti­den, tror da­gens histo­ri­ker att det fak­tiskt kan ha va­rit en se­na­re ska­pel­se. Det finns inga ti­di­ga­re rap­por­te­ra­de upp­täc­ker än sent 1700-tal. Oav­sett dess ur­sprung är järn­jung­frun ett fruk­tans­värt verk­tyg, som kun­de ska­da el­ler dö­da med lätt­het. Många av da­gens histo­ri­ker tror att verk­ty­get an­vän­des mer som ett men­talt tor­tyrt­verk­tyg, där off­ren ho­ta­des med det sna­ra­re än att fak­tiskt bu­ras in det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.