GASSKYD­DAD BARN­VAGN SKYD­DA­DE SPÄD­BARN

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

En mam­ma går på pro­me­nad med sin be­bis i en gas­re­si­stent barn­vagn. Vag­nen de­sig­na­des av F.W. Mills un­der åren som led­de fram till and­ra världs­kri­get. Det fanns ett stän­digt hot om ga­s­at­tac­ker och gas­mas­ker de­la­des ut till al­la i Storbritan­nien, även barn. Den­na barn­vagn var ett tryggt al­ter­na­tiv och ha­de ett lock med en glas­pa­nel och ett glas­fil­ter på top­pen. Ett gam­malt bil­horn på bak­si­dan led­de ut gam­mal luft och sög in ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.