St­ring

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

Okänt da­tum

Nam­net kan få dig att tän­ka på mo­der­na un­der­klä­der för kvin­nor, men st­ring ge­nom histo­ri­en bru­ka­de as­so­cie­ras med mas­kuli­ni­tet. Det var pre­cis som höft­skyn­ket en ti­dig form för un­der­klä­der, men ha­de någ­ra för­må­ner som dess mot­sva­rig­het in­te kun­de ge. Det stretchi­ga ma­te­ri­a­let som höll köns­or­ga­nen på plats gav ak­ti­va män bå­de stöd och skydd. Su­mobrot­ta­re an­vän­der en va­ri­ant av st­ringen, känd som ma­washi. String­ens stöd­jan­de för­må­ga inspirerad­e upp­fin­nan­det av sus­pen­so­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.