NA­ZI-FE­MI­NISM TOG SIK­TE MOT SKY­AR­NA

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

Han­na Reitsch, som var den förs­ta kvinn­li­ga he­li­kop­ter­pi­lo­ten, lyf­ter i den förs­ta helt styr­ba­ra he­li­kop­tern. Na­zis­ter­na må ha va­rit många sa­ker, men att va­ra sex­is­tis­ka ut­an or­sak var in­te nå­got för dem. För­u­tom att va­ra den förs­ta kvinn­li­ga he­li­kop­ter­pi­lo­ten sat­te Reitsch 40 flyg­re­kord och var den en­da kvin­nan un­der and­ra världs­kri­get som till­de­la­des Järn­kor­set och Pi­lot/Ob­ser­ver Bad­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.