Död­li­ga ögon­drop­par

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

Vis­sa far­li­ga väx­ter är oer­hört sö­ta och gif­ti­ga vid be­rö­ring, och fanns i de fles­ta ro­mers­ka kvin­nors skön­hets­re­gi­mer. En av des­sa väx­ter kal­las för bel­la­don­na (som be­ty­der vac­ker kvin­na på ita­li­ens­ka) och an­vän­des i form av ögon­drop­par för att ge an­vän­da­ren vack­ra, sto­ra pu­pil­ler. Om bland­ning­en var för stark, ris­ke­ra­de de dock att bli blin­da. Om du skul­le rå­ka kon­su­me­ra bland­ning­en, ris­ke­ra­de du ex­tre­ma hal­lu­ci­na­tio­ner, hjärn­ska­dor och död.

Död­li­ga natt­skug­ge­väx­ter drop­pa­des i ögo­nen för att ut­vid­ga pu­pil­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.