Ro­mersk la­trin

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

cir­ka 200 fö­re Kristus

Des­sa kom­mu­na­la to­a­lett­rum fanns på bak­si­dan av ro­mers­ka fort och gav in­te i när­he­ten så myc­ket av­skild­het som da­gens to­a­let­ter. Sol­da­ter satt si­da vid si­da och pra­ta­de om da­gens pro­blem och istäl­let för to­a­lett­pap­per, an­vän­des en svamp på en pin­ne till al­la sol­da­ter. To­a­let­ter­na bru­ka­de va­ra i nå­got bätt­re skick in­ne i sta­den och vis­sa ha­de till och med si­na eg­na av­lopps­sy­stem, som an­vän­de vat­ten från det lo­ka­la bad­hu­set för att sköl­ja bort smuts­vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.