TAMARAS SOPVANDRIN­G

BIL­DER FRÅN EN ÖVERVAKNIN­GSKAMERA VI­SAR HUR SLAKTAREN DUMPAR SITT OF­FER I PÅ­SAR OCH EN GRY­TA.

Kvinnor som mördar - - Tamara Samsonova -

Den mor­dis­ka mor­morn ( (som som bär en sti­lig sjal på hu­vu­det) ses gö­ra sig av med hus­hålls­so­por. Hon för­mo­das va­ra om­tänk­sam för att hon hål­ler om­rå­det rent för gran­nar­nas skull – det är trots allt hen­nes med­bor­ger­li­ga skyl­dig­het.

Sam­so­no­va bär en gans­ka smak­full och lät­ti­den­ti­fi­e­rad blå kappa när hon slänger de tunga på­sar­na med kvar­le­vor. Hon rä­tar se­dan på ryg­gen in­nan hon lå­ser dör­ren bakom sig. Hon ser ut som en ty­pisk ord­ning­sam, gam­mal dam.

Den liv­li­ga gam­la da­men slä­par väl­digt märk­li­ga på­sar ner­för fle­ra fl­fl­fl­fl­fl­fle­ra trap­por. Se­dan åter­vän­der hon för att häm­ta sin vik­ti­ga ka­strull – hen­nes offers hu­vud. Hon hål­ler tum­mar­na för­sik­tigt på loc­ket, för att in­te spil­la dess dö­da in­ne­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.