ÖKÄN­DA ÄNG­LA­MA­KERS­KOR

Kvinnor som mördar - - Amelia Dyer -

MEL­LAN 1870–1909 HAM­NA­DE FLE­RA ÄNG­LA­MA­KERS­KOR I RAMP­LJU­SET.

ANNIE WALTER OCH AME­LIA SACH

GRIPNA: 18 NO­VEM­BER 1902

Kvin­nor­na job­ba­de ihop och var kän­da som ”Äng­la­ma­kers­kor­na i Finchley”. 29-åri­ga Sach drev ett vård­hem som ord­na­de fos­ter­för­äld­rar till ut­omäk­ten­skap­li­ga barn. 34-åri­ga Walter tog emot dem och dö­da­de dem med mor­fin och ge­nom kväv­ning.

ÖDE: Häng­da på Hol­lo­way-fäng­el­set 3 feb­ru­a­ri 1903.

ADA CHARD WILLIAMS

GRIPEN: 8 DE­CEM­BER 1899 24-åri­ga Williams var en äng­la­ma­kers­ka som dö­da­de oöns­ka­de barn och knöt se­dan de­ras krop­par med en sär­skild knut in­nan hon dum­pa­de dem. Hon be­fanns skyl­dig för att ha dö­dat en li­ten flic­ka och blev den sista kvin­na att av­rät­tas på fäng­el­set Newga­te i Lon­don.

ÖDE: Häng­des på Newga­te­fäng­el­set 6 mars 1900.

RHODA WILLIS

GRIPEN: 5 JU­NI 1907

Blon­da Willis föd­des i Sun­der­land 1867. Hon var den en­da kvin­na som häng­des i Wa­les på 1900-ta­let och den sista äng­la­ma­kers­kan som av­rät­ta­des. Hon häng­des på sin fyr­tion­de fö­del­se­dag.

ÖDE: Hängd på Car­diff-fäng­el­set 14 au­gusti 1907.

MAR­GA­RET WA­TERS

GRIPEN: 13 JU­NI 1870

Den förs­ta kvin­na att häng­as för äng­la­ma­ke­ri. Den 35-åri­ga än­kan Mar­ga­ret Wa­ters be­fanns skyl­dig till att ha dö­dat John Walter Co­wan i Brixton av Cen­tral Cri­mi­nal Court i Lon­don. Hon miss­tänk­tes ock­så för att ha dö­dat fy­ra and­ra späd­barn. ÖDE: Hängd på Hor­se­mong­er La­ne Ga­ol­fäng­el­set 11 ok­to­ber 1870.

Dy­er möt­te sitt öde bakom gall­ret på Lon­dons ökän­da fäng­el­se Newga­te. Hon av­rät­ta­des 10 Ju­ni 1896.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.