TVÅL OCH KAKOR

Kvinnor som mördar - - Leonarda Cianciulli -

FAUS­TI­NA SET­TI MÖR­DAD 1939

Frö­ken Set­ti var en äld­re kvin­na och en livs­lång ro­man­ti­ker som ba­ra vil­le ha kär­lek.

Hon gav Le­o­nar­da si­na livs­be­spa­ring­ar i tron om att hon skul­le smugglas till nord­öst­ra Ita­li­en och mö­ta en ny kär­lek.

FRANCESCA SOAVI MÖR­DAD 1940

Frö­ken Soavi var en lä­ra­rin­na som ha­de eko­no­mis­ka be­kym­mer. För 3 000 li­re sa Le­o­nar­da att hon ord­nat en ny tjänst till hen­ne på en flick­sko­la i Pi­a­cen­za. Soavi mör­da­des när hon gick för att ta ad­jö av Le­o­nar­da.

VIRGINIA CACIOPPO MÖR­DAD 1940

LE­O­NAR­DA RIK­TA­DE IN SIG PÅ KVIN­NOR SOM LI­TA­DE PÅ HEN­NE. HON LOCKADE DEM MED STORSLAGNA LÖFTEN FÖR ATT SE­DAN DÖ­DA DEM.

Frö­ken Cacioppo var en åld­ran­de ope­ras­ång­ers­ka som fick fär­re och fär­re rol­ler när hon in­te läng­re kun­de pre­ste­ra li­ka bra. För 50 000 li­re och ett smyc­ke lo­va­de Le­o­nar­da att hit­ta ett jobb som sek­re­te­ra­re i Flo­rens åt hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.